ข้อมูลทั่วไป

เพิ่มคำอธิบายภาพ


ประวัติความเป็นมา
            เดิมชาวบ้านที่ทำมาหากินในตำบลนี้ ได้มาตั้งบ้านเรือนทำมาหากิน อยู่บริเวณที่ราบ บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง และมีต้นคล้าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านทุ่งคล้า" ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อของตำบล ตำบลทุ่งคล้า มี 5 หมู่บ้าน คือ
             หมู่ที่1  บ้านหัวนา
             หมู่ที่2  บ้านบลูกาตือแร
             หมู่ที่3 บ้านนาหว้า
             หมู่ที่4 บ้านเตราะปลิง
             หมู่ที่5 บ้านพอเมาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น