จำนวนบุคลากร
นายพิทักษ์  สมบูรณ์
(ผอ.รพ.สต.)

นางสุจิน  วิชัย
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

นางต่วนฟาตีเมาะ  กูยีงอ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)


นายอัซฮาน  อาแซ
(พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ)

น.ส.มารีแย  การี
(แกนนำสร้างสุข /แกนนำ อสม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น