วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

เฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออก หากมีอาการผิดปกติให้รีบมาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของคุณ
           ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

การปราบยุงลาย.... ให้ซึ่ง. กลยุทธ์ 5 ป.& 1 ข. ประกอบด้วย

          1. เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำ    ในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
          2.  ปิด  =  ปิดภาชนะ      น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
          3. ปล่อย = ปล่อยปลาหางนกยูง    กินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว, ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีในบ้าน  ในโรงเรียน
         4. ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม     ให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
         5. ปฏิบัติเป็นประจำ = ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสั    และ
         1 ข = ขัดไข่ยุงลา นื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร  เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่วงจรชีวิตยุงลาย

                                


  


                    ยุงลายสามารถวางไข่เหนือน้ำในโอ่งได้ จากนั้นก็รอให้มีน้ำเข้ามา จากนั้นก็ฟักเป็นตัว


 การติดต่อ

                 โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัส เด็งกี่ (Dengue) ซึ่งมี ทั้งหมด 4 เด็งกี่ คือ เด็งกี่ 1 - เด็งกี่ 2 - เด็งกี่ 3 และเด็งกี่ 4 คนนึงจะสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ 4 ครั้ง เพราะว่าถ้าเป็นในสายพันธุ์หนึ่งแล้ว จะไม่เป็นอีก มีภูมิคุ้มกันแล้ว
การจะไปไข้เลือดออกได้  ต้องโดนยุงลายกัด


ยุงลายมี 2 ชนิด

         1.ยุงลายบ้าน
         2.ยุงลายสวน

ยุงลายบ้าน    อันตรายมากกว่า ชอบกินเลือดคนมากกว่าเลือดสัตว์
ยุงลายบ้าน     - สามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้
                       - สามารถดูดเลือดคนได้หลายๆครั้ง
                      - ไข่ได้ครั้งละ 100-150 ฟอง

ไข้เลือดออก   ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา จะรักษาตามอาการเท่านั้น


อาการ

 ไข้สูงลอย
  เลือดออกตามไรฟัน
                          - ผิวหนัง - จมูก - ทวารหนัก - ฉี่เป็นเลือด - ตับโต พบในเด็ก - เกิดภาวะช๊อค